Z wielkimi pokładami energii opuściłem Stepancmindęi konsekwentnie parłem ku górze. Niedługo po opuszczeniu miasteczka znalazłem się wysoko nad nim. Jak ono wydaje się maleńkiew perspektywie otaczających je gór! Aż nie mogłem się doczekać wyżej położonych partii, nie mówiąc już, jak, Dalej . .