Vipassana Meditation

 

Dotarłem do Dharamsali w północnych Indiach tuż u podnóża Himalajów. Swoją siedzibę ma tu Tybetański Rząd na Wygnaniu i m.in znajduję się tu centrum medytacji Vipassana. Placówka jest położona na jednym ze wzgórz w dodatku mocno zalesionym, a totalną głusze zakłócają rozrabiające w okolicy małpy.
Vipassana, która oznacza „widzieć rzeczy takimi, jakimi są,” jest jedną z najstarszych indyjskich technik medytacyjnych. Budda odkrył ją na nowo ponad 2500 lat temu i nauczał jej jako Sztuki życia – uniwersalnego lekarstwa na powszechne dolegliwości. Technika ta, która nie ma nic wspólnego z żadną zorganizowaną religią ani ruchem religijnym, umożliwia całkowite usunięcie wszelkich zakłóceń i zanieczyszczeń z umysłu, czego rezultatem jest najwyższe szczęście pełnego wyzwolenia. Nie chodzi w niej o zwykłe wyleczenie chorób, ale o uzdrowienie – całkowite uzdrowienie istoty ludzkiej z wszystkich jej cierpień. To jest jej celem
Technika medytacji Vipassana jest nauczana na 10-dniowych kursach stacjonarnych, na których uczestnicy poznają podstawy metody i praktykują wystarczająco długo, aby doświadczyć jej korzystnych rezultatów. Nie ma ustalonych opłat za uczestnictwo, nawet za zakwaterowanie i wyżywienie. Wszystkie wydatki pokrywane są całkowicie z darowizn od osób, które ukończyły przynajmniej jeden taki kurs, doświadczyły korzyści płynących z Vipassany i pragną umożliwić innym wzięcie udziału w takim samym kursie.
Przez cały czas przestrzega się specjalnego regulaminu m.in przez te 10 dni nie wypowiada się ani słowa czyli w kompletniej ciszy skupia się na swoim wnętrzu i jest się odseparowanym od bodźców zewnętrznych.

Kurs wymaga ciężkiej i poważnej pracy. Szkolenie obejmuje trzy kroki – trzy elementy. Pierwszy z nich polega na powstrzymaniu się na czas kursu od zabijania jakichkolwiek istot, kradzieży, wszelkiej aktywności seksualnej, fałszywej mowy i zażywania środków odurzających. Ten prosty kodeks zachowania moralnego ma na celu uspokojenie umysłu, który inaczej byłby zbyt wzburzony, aby wykonać zadanie samoobserwacji. Następny krok to nauka panowania nad umysłem poprzez skupienie uwagi na rzeczywistości naturalnego przepływu oddechu przechodzącego przez nos – na nieustającej zmianie wdechu i wydechu. Czwartego dnia kursu umysł osiąga stan spokoju i koncentracji wystarczający, aby rozpocząć praktykę samej Vipassany – polegającej na obserwowaniu doznań w całym ciele, na pełnym zrozumieniu natury owych doznań, oraz na rozwijaniu równowagi umysłu poprzez naukę, jak nie reagować na te doznania. I wreszcie, ostatniego pełnego dnia kursu, uczestnicy uczą się medytacji miłującej dobroci i dobrej woli wobec wszystkich, w której mogą podzielić się osiągniętą na kursie czystością z wszystkimi istotami.
Cała praktyka jest w rzeczywistości treningiem umysłowym. Podobnie jak ćwiczenia fizyczne, które wykonujemy aby poprawić swoje zdrowie, Vipassana może być użyta do rozwijania zdrowego umysłu.
Ponieważ technika okazała się autentycznie skuteczna, ogromny nacisk kładzie się na to, aby zachować ją w jej pierwotnej, oryginalnej formie. Dlatego nie jest nauczana na zasadach komercyjnych, tylko oferowana nieodpłatnie. Żadna z osób zaangażowanych w jej nauczanie nie otrzymuje wynagrodzenia materialnego. Nie ma ustalonych opłat za uczestnictwo, nawet za koszt jedzenia i zakwaterowania. Wszystkie wydatki pokrywane są całkowicie z darowizn osób, które ukończyły przynajmniej jeden taki kurs i doświadczywszy korzyści płynących z Vipassany, pragną umożliwić innym skorzystanie z nich również.
Oczywiście rezultaty przychodzą stopniowo jako wynik nieprzerwanej praktyki. Byłoby nierealnym oczekiwać, że wszystkie problemy rozwiążą się w ciągu dziesięciu dni. Przez ten czas można jednak nauczyć się podstaw Vipassany na tyle, aby móc zastosować ją na co dzień w domu. Im więcej praktykujemy technikę, tym większa jest nasza wolność od cierpienia i tym bliżej jesteśmy celu ostatecznego – pełnego wyzwolenia. Nawet dziesięć dni może zaowocować żywymi rezultatami, bez wątpienia korzystnymi w codziennym życiu.
Na kursie są serdecznie i mile widziani wszyscy, którzy szczerze pragną nauczyć się Vipassany, aby sami mogli przekonać się jak działa ta technika i jakie przynosi korzyści. Kursy medytacji są także, z bardzo dobrymi rezultatami, organizowane w więzieniach (za granicą), gdzie przynoszą ogromne korzyści tym więźniom, którzy w nich uczestniczą. Dla wszystkich, którzy spróbują, Vipassana okaże się bezcennym narzędziem do osiągnięcia prawdziwego szczęścia i podzielenia się nim z innymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *